کشور ما در سال‌های اخیر، با انبوهی از ضایعات نان مواجه شده است. به نحوی که تقریبا 30% از نان تبدیل به ضایعات می‌شود. اما برای کاهش ضایعات نان چه کنیم؟ علل اصلی تولید ضایعات چست؟

ضایعات چیست؟


تعریف ضایعات عبارت است از: بخشی از نان که به علت ماندگی، کپک زدن، نپخگی و خام بودن، خشک شدن، سوختگی و یا حتی پارگی خورده نمی‌شود.

همین مسائل موجب افزایش دور ریزی نان می‌شود. که البته می‌توان بخشی از آن را با نگهداری مناسب کاهش داد.


علل تولید ضایعات نان


در اکثر مواقعی که از ضایعات حرف زده می‌شود، تمامی افراد نانوایان را مقصر می‌دانند. اما باید در نظر بگیرید که صرفا نانوایان مسئول بی‌کیفیت بودن نان و در نتیجه افزایش ضایعات نیستند.

می‌توان گفت قسمت اعظمی از ضایعات نان که در آمارها اعلام می‌شود، عملا در مرحله مصرف تولید می‌شود.

لذا به‌منظور کاهش ضایعات نان باید به نحوه‌ی نگهداری و همچنین صرفه جویی در مصرف آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.