یکی از دسته بندی های مهم و امروزی صنعت تولید نان محسوب می شود که از تنوع زیادی برخوردار است اما پیش از پرداختن به آن باید ابتدا تعریف جامعی از "نان صنعتی" داشت. در اصطلاح عامیانه به نانی صنعتی گفته می شود که حجیم بوده و فرم آن با نانهای مسطح تولیدی در نانوایی ها متفاوت باشد اما این تصور کاملا نادرست است ! بلکه نانی صنعتی تلقی می شود که به روشی غیر از پخت سنتی در تنور، در کارخانه و بدون کمترین دخالت نیروی انسانی تهیه شده است . علت اینکه فقط حجیم بودن نان، صنعتی بودن آن را تضمین نمی کند این است که اغلب نانهای باگت و تست در کارگاه های نان فانتزی توسط کارگران تهیه شده و این امر با ماشینی بودن نان، مصداق صنعتی بودن  در تناقض است .

یک کارخانه ی نان صنعتی در یک روز معادل 20 تن نان تهیه می کند درحالیکه همین مقدار معادل تولید چند روز کاری در یک نانوایی محسوب می شود ، بنابراین علاوه بر ماشینی بودن روند تهیه نان ، دیگر تفاوت نان صنعتی نسبت به نان های سنتی میزان تولید روزانه ی آن است . همچنین با توجه به مکانیزه بودن خط تولید نان های صنعتی نسبت به دستی بودن تولید نان های سنتی ، مسئله ی کیفیت بهداشت نان های صنعتی نیز نباید نادیده گرفته شود . روش طبخ این نوع نان با حرارت غیر مستقیم است که نسبت به روش سنتی طبخ با آتش ارزش غذایی بیشتری در خود حفظ می کند .